پروژه آجرنما

به تعدادی استادکار آجرنماچین و یا یک گروه آجرنماچین ماهر جهت انجام یک پروژه نیازمندیم ازعلاقمندان خواهشمندیم با شماره تماس مربوطه تماس گرفته و قیمت پیشنهادی خود را اعلام فرمایند.

محل پروژه : زاهدان

متراژ کل : بیش از 3500 متر مربع

 میزان دستگیر بودن کار: خیلی کم، کارخیلی رند است.

جای اسکان عوامل اجرایی داده خواهد شد.

شرایط پرداخت دستمزد نقد و بدون دردسر خواهد بود.

خواهشمندیم با توجه به موارد ذکر شده قیمت پیشنهادی خود را به شماره تماس های زیر اطلاع دهید.

09149200890

آقای بلال