کلیه محصولات و خدمات ارائه شده داری ۱سال گارانتی می باشند.

کلیه خدمات ارائه شده داری یک سال پشتیبانی فنی می باشند

قوانین و مقرارات ممکن است با توجه به زمان تغییر کند در نتیجه قبل از هر بار سفارش مطالعه این قسمت الزامی می باشد