ثبت شکایات

جهت ثبت شکایت می توانید با شماره تماس :

02191307178

تماس حاصل فرمایید یا به آدرس

 اصفهان:خ بهارستان شرقی نبش خ عارف شمالی مجتمع کیهان واحد 2

در ساعت ۸ صبح الی ۲ بعد ظهر مراجعه و یا مکاتبه کنید.