کاشیکاری مساجد

 کاشیکاری مساجد
  • نام پروژه

    کاشیکاری مساجد (کاشیکاری)
  • تاریخ اجرا

    94
  • توضیحات

    بر حسب نیاز از صفر تا صد پروژه شامل کاشیکاری ، گچبری، سنگ کاری، ساخت منبر، دربها و پنجره های چوبی و حتی طراحی و نصب لوسترها و مفروش کردن مسجد توسط عوامل اجرایی شرکت انجام میشود.

پروژه های مرتبط