ارسال درخواست همکاری

در خواست همکاری

مشاغل و مهارت های مورد نیاز شرکت :
کارگر ساده، کارگر ماهر ، تمام شاخه های کاشی سازی ، تمام شاخه های سفال و خشت تزئینی ، تمام شاخه های کاشی کاری ،تمام شاخه های گچ کاری و گچبری ، تمام شاخه های آجرکاری ، تمام شاخه های آینه کاری ،تمام شاخه های نقاشی ، خطاط ، طراحی نقوش اسلیمی و مدرن ، تمام شاخه های دروردگری و نجاری ،
آشنایی با نرم افزارهای نقشه کشی و اتوکد و ...
آشنایی با نرم افزارهای طراحی سه بعدی و تردی مکس و ...
آشنایی با نرم افزارهای طراحی گرافیکی ( فتوشاپ و کورل و ... )