کاشی معرق
  • نام

    کاشی معرق

  • واحد

    متر مربع
  • توضیحات

    نمونه کارهای کاشی معرق ساخت صنایع کاشی سازی سنتی خشت آذین. کاشی معرق از تراش دستی کاشیهای تک رنگ (الوان) و در کنار هم قراردادن قطعات تراش خورده که کاری بسیار ظریف و هنرمندانه است ایجاد می شود.

محصولات مرتبط