آجر لب بامی(گل نو)
 • نام

  آجر لب بامی(گل نو)

 • کاربرد

  ردیف آخر دیواره های بیرونی در نمای سنتی
 • ابعاد

  2.5*14*28 سانتیمتر
 • واحد

  عدد
 • رنگ

  لعاب قلع و سربی سنتی ایرانی
 • توضیحات

  تمامی نمونه نمونه ها بصورت لعاب شده و بدون لعاب قابل عرضه هستند

  تمامی نمونه ها در رنگ دلخواه قابل لعاب کاری و عرضه هستند

  تمامی نمونه ها بصورت قالب دستی و ماشینی قابل عرضه هستند