کتیبه معاونت فرهنگی دانشگاه شریف
 • نام

  کتیبه معاونت فرهنگی دانشگاه شریف

 • کاربرد

  کتیبه سردر ساختمان های اداری تجاری و موسسات دولتی و خصوصی
 • ابعاد

  100*300 سانتیمتر
 • واحد

  متر مربع
 • توضیحات

  طراحی و ساخت کتیبه ها و تابلوهای موسسات دولتی و خصوصی مدارس و دانشگاهها