نقاشی روی کاشی ( مینا کاری)

نقاشی روی کاشی ( مینا کاری)
 • نام اثر

  تابلو مسجد رسول
 • قیمت

  برای دیدن قیمت باید عضو شوید
 • توضیحات

  قیمت به ازا هر متر مربع کار تمام شده محاسبه میشود.
  قیمت نقاشی روی کاشی از متری 300 ال 700 هزار تومان به ازا هر متر مربع متغیر است و به ظرافت کاری و کم کار و یا پر کار بودن اثر بستگی دارد.

خدمات مرتبط