ویدیوهای خشت آذین

 • ساخت کاشیهای هفت رنگ سفارشی سفارشی برای مساجد

 • ساخت کاشیهای هفت رنگ سفارشی سفارشی برای مساجد

 • تولید انواع سرامیکهای مترویی در اندازه و رنگهای متنوع و سفارشی

 • تولید انواع اجرهای شبکه ایی در طرح و رنگ های متنوع

 • طراحی و ساخت انواع کاشیهای معرق

 • تولید انواع کاشیهای طرح مراکشی و سنتی

 • تولید انواع کاشهای نقش برجسته در طرح و رنگهای مختلف

 • طراحی و تولید انواع کاشی و سرامیک با طرح و رنگ و اندازه دلخواه مشتری

 • ساخت سرامیک و کاشی با طرحهای نگار گری ایرانی طبق اندازه و طرح سفارشی

 • ساخت کاشیهای سفارشی با طرحهای نگار گری ایرانی در اندازه مورد نیاز

 • کاشی دوران کهن